Linux Bash / SSH Komutları

Sık Kullanılan Komutlar

Çoğunlukla kullanılan bash komutları aşağıda verilmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, bir avuç komutu bilmek gerçekleştirmek istediğiniz işlerin çoğu için yeterlidir.

 • cd {dizin} : Dizini değiştirir.
 • ls -lha : Gizli dosyalar da dahil, dizindeki dosyaları listeler.
 • nano veya vim : Terminal de kullanılabilen metin editörü.
 • touch {file} : Boş dosya açar.
 • cp -R {orjinal isim} {yeni isim} : Bir dosyayı başka bir yere kopyalar.
 • mv {orjinal isim} {yeni isim} : Dosya taşıma veya yeniden adalandırma için kullanılır.
 • rm {dosya} : dosyayı siler.
 • rm -rf {dosya/dizin} : Dosyayı veya dizini kalıcı olarak siler.
 • pwd : Bulunulan dizini gösterir.
 • cat, less, tail, head : bir dosyanın içeriğini STDOUT olarask verir.
 • mkdir {dizin} : Boş bir dizin oluşturur.
 • grep -inr {ifade} : Bir dizinde bulunan herhangi bir dosyada istenen “ifade” yi arar.
 • column -s,-t {dosya} : Virgülle ayrılmış bir dosyayı sütunlar halinde gösterir.
 • ssh {kullanıcıadı@hostname} : Uzak bir makineye bağlanır.
 • top (yada htop) : Görev yöneticisi.
 • sed -i “s/{bul}/{değiştir}/g” {dosya} : Belirtilen dosya içerindeki ifadeyi istenilen ile değiştirir.
 • tmux new -s session, tmux attach -t session : Yeni pencere açmadan, yeni bir terminal oturumu başlatır.
 • wget {link} : Bir web kaynağını indirmeyi sağlar.
 • find {dizin} : bir dizinin dosyalarını ve alt dizinlerini listeler.

Gelişmiş ve Az Kullanılan Komutlar

Bazı durumlarda kullanılan bu komutları da yakın yerlerde tutmakta fayda var.

 • netstat | head -n20 : açık olan internet/UNIX soketlerini listeler.
 • nslookup {ip adresi} : ip adresine ait hostname’i bulur.
 • ps aux | head -n20 : aktif işlemleri gösterir.
 • file {d_osya} : Dosya tipinin ne olduğunu döndürür. (ASCII-text, binary, vs.)
 • uname -a : Kernel bilgisini gösterir.
 • lsb_release -a : İşletim Sistemi bilgisini gösterir.
 • hostname : Makinenizin hostname’ini gösterir.
 • pstree : Göreselleştirilmiş işlemler listesi.
 • time {komut} : komutun ne kadar sürede icra edildiğini gösterir.
 • wc -l {dosya} : dosyadaki satırları sayar.
 • zcat {dosya.gz} : ziplenmiş dosyanın içeriğini gösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir